Stärk konkurrenskraften genom normkritisk och inkluderande innovation

Startdatum
Slutdatum

I denna workshop får du lära dig mer om inkluderande innovation och hur normkritik kan användas för att skapa bättre innovationer, för en bredare målgrupp. Normkritik berikar innovationsarbetet och förstärker företags förmåga att identifiera nya möjligheter, målgrupper och lösningar.

Bild
Händer på bord
Fotograf:

Evenemangsdetaljer

Typ av evenemang

Webinar

Plats

online (länk postas till anmälda dagen innan)

Datum

Startdatum
Slutdatum

Tid

09:00 – 12:00

Kostnad

500

Valuta

SEK

Registrering

Information om evenemanget

Workshoppen leds av Melinda Frominnovation- och processledare på RISE, enheten Samhällstranformation. Melinda har jobbat med tillämpad tjänsteforskning, innovation och entreprenörskap under många år. Bland annat som VD för Drivhuset, Näringslivsstrateg på Region Värmland och hon har dessutom drivit IT-startup. Idag driver Melinda stora omställningsprojekt med tjänsteinnovation och inkluderande innovation som röd tråd. Ämnena varierar alltifrån att omställning till Fossilfritt flyg, till Strukturomvandling i en Region, till att se över hur krisstöd fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Workshopen blandar teoretiska moment/kortare föreläsningar med praktiska övningar. Du får lära mer om vad inkluderande innovation är, och hur man kan skapa förutsättning för bättre innovationer med hjälp av normkritik.  Vilka problem och fallgropar som finns när produkt- och tjänsteutveckling sker utan att reflektera över hur det påverkar olika grupper i samhället men också hur ditt företag kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp normkritiks och inkluderade innovation. Du kommer även att få öva på att implementera det här synsättet i ditt utvecklingsarbete och vi kommer att jobba praktiskt med NOVA-kortleken som verktyg för normkritisk innovation.

Efter workshopen kommer du att kunna:

  • Beskriva och förstå vad Inkluderande innovation samt normkritisk innovation är.
  • Förstå vilka fördelar du kan dra av att arbeta inkluderande i ditt innovationsarbete
  • Applicera NOVA-kortleken i ditt utvecklingsarbete

Program:

  • 09:00 Välkommen och introduktion
  • 09:15 Workshop
  • 10:30 Digital fika
  • 11:00 Workshop
  • 12.00 Avslutning

Workshopen är online.  Zoomlänk skickas till anmälda dagen innan. 

Ta tillfället att till en kraftigt nedsatt kostnad få tillgång till nya tankesätt och verktyg som kan göra stor skillnad för ditt företag!  

Antalet platser är begränsat. 

Deltagaravgift:
500 kr + moms: Rabatterad avgift för små och medelstora företag (företag som inte tagit emot mer än 200 000 euro i statsstöd under de tre senaste åren)
5 000 kr + moms: Ordinarie deltagaravgift övriga företag.

Intyg om försumbart stöd behöver skickas in ihop med anmälan för att rabatten ska gälla.

Kontakt för frågor:  mathias.duell@ri.se 076 392 24 47