Bild
händer bygger lego

Hur TJIVA kan stötta dig

Du får hjälp med att se över ditt erbjudande och hur du kan skapa värde för din kund. Fokus ligger på att utveckla ditt företags tjänsteerbjudande. Du erbjuds medverka i en eller flera aktiviteter. Är du osäker på vilket format som passar bäst, hör av dig!

Accelerator

Vill du vässa ditt kunderbjudande?  Vi söker dig som i dag arbetar på ett litet eller medelstort bolag och vill satsa på att utveckla eller ta fram ett nytt tjänsteerbjudande. Under hösten kommer inkubatorn Founders Loft tillsammans med RISE och Johanneberg Science Park genomföra acceleratorn TJIVA, med fokus på tjänsteinnovation.

Läs mer och anmäl ditt intresse!
människor fäster notisar på glasvägg

Tjänsteutvecklingslabb

En intensiv och agil workshop där du genomgår en innovationsprocess för att utveckla eller digitalisera en prototyp eller MVP (Minimum Viable Product) utifrån ett tjänsteerbjudande. Går det att digitalisera er affärsmodell eller kanske hitta ett nytt värdeerbjudande? Tillsammans med en processledare hittar vi nya affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet genom Design Thinking-perspektivet.

Labbet riktar sig mot er företag som: - Har en innovationsprocess och intresse av en omställningsprocess - Vill tjänstefiera eller digitalisera er affärsmodell - Har ett behov av att hitta nya värdeerbjudanden

Founders Loft leder labbet i samverkan med expert. 

människor stöttar händer på bord fullt med notisar

Workshops

Att förstå hur dina kunders erbjudanden skapar värde tillsammans med andra aktörer i ett ekosystem är nyckeln till framgångsrik affärsutveckling och viktig kunskap som hjälper dig lyckas. Tillsammans ser vi över ditt erbjudande och hur du kan förändra och förnya. Fokus ligger på hur tjänsteinnovation i kombination med kundbehovsdriven utveckling kan bli ett framgångsrecept. Workshopparnas innehåll varierar från introduktion till fördjupning. 

Människor vid bord som samtalar

Företagsnätverk

En möjlighet för er att öka er innovationsförmåga, hitta nya affärsmöjligheter och utveckla era tjänsteerbjudanden. Ni får expertkunskap, stöd i ett peer-assist inspirerat arbetssätt och självklart också erfarenhetsutbyte. Det går till så att företag träffas för att ta del av expertkunskap och metoder för att direkt använda i den egna och varandras verksamheter. Nätverket har 6 träffar under en period av 8 månader. Varje företag medverkar med 2-4 personer/företag. TJIVAs företagsnätverk riktar sig till etablerade företag som vill skapa strategi och förnyelseförmåga för sin tjänsteinnovation.

personer utomhus som sitter i en ring och samtalar

Rådgivning

Via TJIVA kan du få individuell rådgivning utifrån ditt företags behov i samarbete med nätverket Industriell Dynamik.

Ett nätverk med 16 organisationer som stöttar med teknik- och affärsutveckling för små och medelstora företag i Västra Götaland.  

https://www.industrielldynamik.se/

personer skriver på en whiteboard

Vill du ha inbjudningar till kommande aktiviteter?

Vi bjuder regelbundet in till aktiviteter. Anmäl dig så får du nästa inbjudan.

Intresseanmälan