Bild
personer skriver på en whiteboard

Kunders berättelser

Ta del av berättelser från företag som varit med på TJIVAs aktiviteter.

Närmare 300 företag har varit med på TJIVAS aktiviteter. Här är några röster om vilken nytta det gjort. 

Acosense

Hur ser ni att lärandet från TJIVA kan komma att påverka företagets framtida verksamhet?

Vi arbetar för att öka effektiviteten, förstå hur vi kan utveckla våra tjänster med vår produkt och förstå hur kunden kan jobba med produkten och tjänsten bättre. Utmaningen är dels att hitta betalningsmodell som är lönsam men som också är tydlig för kunden när det gäller paketering av tjänster. Vi vill utveckla vårt synsätt på hur man kan arbeta med tjänster och produkter som i förlängningen borde påverka hur vi säljer in produkten, mot vilka målgrupper  och hur vi möter deras olika krav och önskemål.

Vad skulle få er att gå vidare i innovationsprocessen?

Vi vill kunna utveckla en process som vi kan standardisera och utveckla olika tjänste- och betalningsmodeller.

Pia Holmberg, Projektledare

Acosense – utvecklar mjukvaror för optimering av processindustrin
Pia Holmberg, projektledare Acosense

Hisland Solutions AB

Hur ser ni att lärandet från TJIVA kan komma att påverka företagets framtida verksamhet?

Vi hade ett bra utbyte av TJIVA och innovationsledning. Och vill ser man på den snabba förändringstakten är innovationsledning en förutsättning för framgång och något vi hade med oss in som förstärktes av föreläsaren, vi  hade redan påbörjat ett systematiskt angreppsätt inspirerat av bl.a. ISO 56000.

Vad skulle få er att gå vidare i innovationsprocessen?

Digitaliseringen innebär helt nya krav på system och tjänsteföretag då det ställs krav på förmågan att förstå hur du kan förnya dig, hur du kan skapa nya intäktsströmmar etc. Ett företags förmåga att snappa upp signaler från omvärlden och intressenter blir ett av de bästa verktygen för tillväxt och lönsamhet. Som ett resultat av Covid-19 pandemin har vi arbetat om vår affärsmodell i syfte att stärka vår innovationskraft och innovationsledning. Ju mer innovativa vi är desto mer värde tillför vi våra kunder.

Kenneth Larsson, Marknadschef

Hisland Solutions AB -  SMART CITY consult och systemleverantör med målet att o…
Kenneth Larsson

XV Production

Har deltagandet i TJIVAs aktiviteter resulterat att ni ändrat på något i företagets verksamhet eller tankesätt?

Ja, men främst tankesättet och att vi som verksamhet tar strategiska beslut kring kunders upplevelse. Mest har workshopen bekräftat att vi värderar en nära och bra kundkontakt för att de ska få en så bra upplevelse av oss som företag som möjligt. Upplevelsen är en stor del av affären.

Hur ser ni att lärandet från TJIVA kan komma att påverka företagets framtida verksamhet?

Det är bra att vi lägger vikt och tid på att bevara goda kundrelationer då det har mycket med priset/värdet av det vi erbjuder kund.

Lovisa Nolander, Produktutvecklare

XV Production – design- och produktionsmöjligheter för mode-och textilföretag
kläder på galjar

TEK Kompetens

Har ert deltagandet i TJIVAs aktiviteter resulterat att ni ändrat på något i företagets verksamhet eller tankesätt?

Vi har deltagit i workshoppar för att lära oss hur vi kan stötta andra bolag som har denna typ av frågor.

Hur ser ni att lärandet från TJIVA kan komma att påverka företagets framtida verksamhet?  

Det har underlättat i kontakterna med bolag som är intresserade av tjänsteinnovation. Vi har även fått bra kontakter i projektet som kan hjälpa oss med insatser mot specifika företag.

Urban Thuresson, Företagsutvecklare 

TEK Kompetens – stöttar och utvecklar företag
Urban Thuresson, Företagsutvecklare 

Vill du vara med i TJIVAs aktiviteter?

Läs mer om hur det går till.

Läs mer