Bild
skrivbord med dator och kaffekopp

Kunskapsbank

Här kan du ta del av verktyg och metoder som vi har nyttjat i TJIVA. Vissa fungerar själva och vissa behöver du handledning i. 

 

TJänstefiering & Tjänsteinnovation

Det är inte er produkt (vara &/tjänst) som kunderna köper! De köper det värde de kan åstadkomma med hjälp av er produkt. Värdelogik/tjänstelogik är ett synsätt där man tar utgångspunkt från värdet kunden försöker skapa för sin kund. Där värde i användning är det centrala till skillnad från varulogik där transaktion av varor i sig är det centrala. För det behöver man zooma ut och se hela det värdeskapande systemet.

Utifrån och in helt enkelt!

Se videon med Mattias och få veta mer!

Verktyg för tjänsteinnovation

Tillsammans med några utvalda bolag har vi haft en intensiv serie av träffar där vi tillsammans arbetat med verktyg och metoder för att testa nya ideér, erbjudanden och affärsmodeller. Under drygt ett halvår omsattes teori till praktisk handling genom workshops, coaching individuellt och i grupp. Fokusområden: Kund & Erbjudande, Marknad & Sälj, Team & Kompetens 

Läs mer om Acceleratorn

Ladda ner och prova

Personer i grupp sedd uppifrån