Fler företag får möjlighet att utveckla sitt tjänsteerbjudande

Projektet TJIVA har sedan 2019 framgångsrikt coachat små och medelstora företag (SME) till att utveckla sin innovationsförmåga när det gäller tjänsteerbjudanden. Nu har TJIVA beviljats förlängd finansiering av Tillväxtverket för att vända sig till nya målgrupper, till exempel utlandsfödda företagare och entreprenörer.

Av evahellberg Publiceringsdatum: 3 juni 2022
Bild
personer i konferensrum
TJIVA event våren 2022
Fotograf:
Johanneberg Science Park

 - Vi har under projektets gång arbetat fram metoder och verktyg och samlat på oss kunskap och erfarenheter som gör att vi bättre förstår mekanismerna för att uppnå varaktig förändring i företagen. Vi tror därför att det finns en stor potential i att bredda målgruppen för våra insatser, säger Björn Westling projektledare på Johanneberg Science Park.

Enligt SCB ökade antalet nystartade aktiebolag av personer med utrikes bakgrund tre gånger så mycket som dem som startades av personer med svensk bakgrund under perioden 2003–2018. Ändå ser Johanneberg Science Park, som driver flera nätverk och satsningar riktade mot småföretag, att dessa personer ofta är underrepresenterade i deras innovationsstödjande aktiviteter.

Ett 70-tal företag har under de senaste tre åren deltagit i aktiviteter inom TJIVA – Tjänsteinnovationsacceleratorn, organiserade av projektpartners Johanneberg Science Park, RISE och Founders Loft. Det har handlat om exempelvis tematiska workshoppar, rådgivning och tjänsteinnovationslabb samt ett den just nu pågående acceleratorn där ett antal utvalda företag systematiskt coachas till att vässa sina tjänsteerbjudanden.

En del av företagen jobbar redan med tjänster men vill bli bättre på att utgå ifrån kundens behov och andra vill gå från rent fysiska produkter till att bli helt tjänstebaserade. Ett exempel på det senare är ett företag som levererar batteri-backuper till kontor och offentliga byggnader som i stället vill erbjuda driftsäker elleverans som abonnemangstjänst.

TJIVA, som egentligen skulle avslutas i september i år, får nu förlängt med ett år och 2,5 miljoner kronor. För att röra sig bort ifrån en alltför homogen målgrupp, vill man knyta till sig andra organisationer och initiativ som arbetar med utrikesfödda entreprenörer från socioekonomiskt svagare områden.

- Att frigöra och utöka den potential som tjänstelogik och tjänsteinnovation ger kommer att stimulera utvecklingen i de berörda företagen och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet, säger Björn Westling.

Kontakt: 
Björn Westling 
+46 708 75 48 63
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com