Verktyg för långsiktig förnyelse

Flera etablerade företag som vill skapa förnyelseförmåga och strategi för sin tjänsteinnovation har tagit chansen att medverka i TJIVAs företagsnätverk. En möjlighet att öka innovationsförmågan, hitta nya affärsmöjligheter och utveckla sina tjänsteerbjudanden.  

Av evahellberg Publiceringsdatum: 11 maj 2022
Bild
personer minglar inomhus
Återträff för nätverken
Fotograf:
Johanneberg Science Park

Under ett par år har två nätverk genomförts parallellt. Varje nätverk har vid 6 träffar på 8 månader träffats för att ta del av expertkunskap och metoder för att direkt använda i den egna och varandras verksamheter. Dessutom tillgång till varandras erfarenheter.  

- Flera av träffarna har tvingats vara digitala. Teambuilding och nätverkandet har lyckats och inte påverkats negativt vilket var en överraskning, säger Barbro Lagerholm, innovationsledare på RISE.  

Flera företag har infört nya moment som för dem kan ha stor betydelse framåt. Alla har arbetat med F4-metodiken som bas för att skapa förnyelseförmåga som håller över tid. F4-metodiken är inspirerad av ISO standarderna för innovationsledning (ISO 56002). När den nya standarden 56001 kommer, som man kan certifiera sig i har de här företagen ett försprång!

Ett av företagen som medverkat är Oddbird. Oddbird tillverkar högkvalitativt vin som sedan avalkoholiseras. Helt enkelt ett riktigt vin, befriat från alkohol.

- Nätverket har gett oss kunskap, trygghet och lust att jobba med förnyelse. Nästa steg är att engagera hela personalen vilket kan ha stor effekt på sikt, säger Moa Gürbüzer på OddBird. 

Under våren bjöd TJIVA in till en återträff för nätverken för att utbyta erfarenheter från processen i förnyelsearbetet.  

- Det är viktig att påminna om att fortsatt prioritera förnyelsearbetet nu när de kommit igång bra. Dessutom är det bra att få fler att diskutera sina utmaningar med, säger Sofia Ganslandt, projektledare på Johanneberg Science Park. 

Nätverken är en del av TJIVA, den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter. 

- Vi är så nöjda. Det har varit en inspirerande process och tänkvärt. Jag tror att vi behöver tänka nytt och framåt istället för ”tillbaka till det normala” …jag har massor av idéer, säger Barbro som lett processen.  

TJIVA: Samarbete mellan Founders Loft, RISE Research Institutes of Sweden och Johanneberg Science Park som finansierat av Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.  

Är du nyfiken på tjänsteinnovation? Eller vill ha rådgivning? 
Hör av dig till oss: 

Barbro.Lagerholm@ri.se 
Sofia.Ganslandt@johannebergsciencepark.com

www.tjiva.se  

  #tjiva #affärsutveckling #tjänsteinnovation #tjänsteutveckling