Bild
personer utomhus som sitter i en ring och samtalar

Om TJIVA

Växlar upp innovationsnivån hos företag

TJIVA testar flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk för att öka innovationsförmågan hos små och medelstora företag samtidigt som vi etablerar en fysisk lokal på Johanneberg Science Park.

Vårt mål  är att företag får med sig verktyg från acceleratorn som gör att de kan fortsätta arbeta med innovation på egen hand.   TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter.

Finansiering: 10 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen står för omkring 7 miljoner kronor och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för drygt 3 miljoner kronor.  Pågår till september 2022. 

Samarbete mellan:

Founders Loft är en av Vinnova utsedda excellensinkubatorer och arbetar med tjänsteinnovation som fokusområde sedan 2010. 

RISE Research Institutes of Sweden bedriver forskning inom innovationsförmåga och tjänsteinnovation för att stödja kunder och partners. 

Johanneberg Science Park har ett stort nätverk av företag i regionen samt en gedigen erfarenhet av innovations- och projektledning. 

#tjiva #tjänstelogik #tjänsteinnovation #affärsutveckling