Bild
händer med tomtebloss

TJIVA Tjänsteinnovationsaccelerator

Projektet pågår tom oktober 2023. 

 

Dokumentärfilm

TJIVA tar ledningen som den första tjänsteinnovationsacceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, med en specifik inriktning på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill stärka sina tjänsteerbjudanden. Sedan starten har närmare 300 företag erbjudits individuellt anpassade rekommendationer och stöd.

I en tid då världen genomgår en omvälvande teknikrevolution, accelererar tjänstefieringen, och företag måste anpassa sig för att förbli relevanta. TJIVA har utvecklat effektiva metoder och verktyg för att hjälpa företag att utforska nya tankesätt, förbättra sina processer och stärka sin innovationsförmåga. Resultaten har lett till ökad konkurrenskraft bland företagen och vi har förbättrat vår förmåga som rådgivare.

Projektet har under sin senare del arbetat målinriktat för mer mångfald och inkludering för att nå nya målgrupper med sitt erbjudande, till exempel utlandsfödda eller företagare i förortsområden.

Utöver detta har TJIVA skapat en exklusiv grundkurs i värdeskapande logik, som uppmuntrar företag att utforska kundernas behov på nya sätt och skapa verksamheter som matchar dessa behov. Kursen erbjuds kostnadsfritt. 

Dokumentärfilmen bjuder på vårt arbete, fallgropar, framgångar och lärdomar.

glödlampa

Verktyg för tjänsteinnovation

Här kan du ta del av en exklusiv utbildning i värdelogik, verktyg och metoder som vi använt av oss i TJIVA. Vissa fungerar själva, andra behöver guidning. 

Läs mer
händer bygger lego

Hur TJIVA kan stötta dig

Att förstå ditt företags erbjudande och hur det skapar värde för kunden är avgörande. Vi hjälper dig se över ditt erbjudande och hur du kan förändra och förnya. Fokus ligger på att analysera och utveckla ditt företags tjänsteerbjudande. Om du idag inte erbjuder tjänster hjälper vi dig att identifiera möjliga tjänsteerbjudanden.

Läs mer
Människor vid bord som samtalar

Träffa våra kunder

Närmare 300 företag har medverkat i TJIVAS aktiviteter. Vi har träffat våra kunder för att få veta mer om deras upplevelser. Vad har gett mest nytta? Hur väver de in lärdomar i sin verksamhet och vardag?

Läs mer

Filmer

TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter. Ett samarbete mellan Founders Loft, RISE Research Institutes of Sweden och Johanneberg Science Park som finansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 

Pågår till oktober 2023. #tjiva #affärsutveckling