Bild
glödlampa

Verktyg för tjänsteinnovation

Här kan du ta del av verktyg och metoder som vi har nyttjat i TJIVA. Vissa fungerar själva och vissa behöver du handledning i. 

 

Utbildning

Grundkurs i Värdelogik:  Nya erbjudanden och fler nya kunder 

Drömmer du om långvariga och lönsamma relationer med dina kunder? Vill du bryta dig fri från priskonkurrensens trånga grepp? Är du redo att omdefiniera hur du ser på din verksamhet? Känner du att tiden är mogen för att utforska dina kunders behov på ett helt nytt sätt och skapa en verksamhet som motsvarar dem?

Om ditt svar är ett övertygat “ja” till någon av dessa frågor, då är det dags att du utforskar tjänstelogikens värld. Vår exklusiva kurs ger dig inte bara grundläggande insikter, utan hjälper dig även att omsätta dem i praktiken för att ge din företagsresa en välförtjänt nystart.

Denna kurs erbjuder:

  • En inspirerande video som introducerar dig till de revolutionerande tankesätten bakom värdelogik. 
  • Ett antal engagerande lektioner som låter dig omedelbart börja tillämpa dina kunskaper på din egen verksamhet.

Kursen omfattar följande delar

  • Modul 1 handlar om hur du tar reda på vilka som är kunder och intressenter för ditt erbjudande och vilka motiv de kan ha för att köpa det du erbjuder.
  • Modul 2 handlar om hur du designar köpprocessen, från det att kunden först träffar på ditt erbjudande, via köp till eftermarknad och kundvård
  • Modul 3 handlar om hur du designar ditt erbjudande så att det passar ditt utvalda kundsegment
  • Modul 4 handlar om hur du kan analysera och optimera leveransen av din tjänst eller produkt

Kursen erbjuds kostnadsfritt https://e-learning.industrielldynamik.se/index.php/courses/tjansteinnovation/

textplatta

Dokumentärfilm

TJIVA tar ledningen som den första tjänsteinnovationsacceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, med en specifik inriktning på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill stärka sina tjänsteerbjudanden. Sedan starten har närmare 300 företag erbjudits individuellt anpassade rekommendationer och stöd.

I en tid då världen genomgår en omvälvande teknikrevolution, accelererar tjänstefieringen, och företag måste anpassa sig för att förbli relevanta. TJIVA har utvecklat effektiva metoder och verktyg för att hjälpa företag att utforska nya tankesätt, förbättra sina processer och stärka sin innovationsförmåga. Resultaten har lett till ökad konkurrenskraft bland företagen och vi har förbättrat vår förmåga som rådgivare.

Projektet har under sin senare del arbetat målinriktat för mer mångfald och inkludering för att nå nya målgrupper med sitt erbjudande, till exempel utlandsfödda eller företagare i förortsområden.

Utöver detta har TJIVA skapat en exklusiv grundkurs i värdeskapande logik, som uppmuntrar företag att utforska kundernas behov på nya sätt och skapa verksamheter som matchar dessa behov. Kursen erbjuds kostnadsfritt. 

Dokumentärfilmen bjuder på vårt arbete, fallgropar, framgångar och lärdomar.

TJänstefiering & Tjänsteinnovation

Det är inte er produkt (vara &/tjänst) som kunderna köper! De köper det värde de kan åstadkomma med hjälp av er produkt. Värdelogik/tjänstelogik är ett synsätt där man tar utgångspunkt från värdet kunden försöker skapa för sin kund. Där värde i användning är det centrala till skillnad från varulogik där transaktion av varor i sig är det centrala. För det behöver man zooma ut och se hela det värdeskapande systemet.

Utifrån och in helt enkelt!

Se videon med Mattias och få veta mer!

Verktyg för tjänsteinnovation

Tillsammans med några utvalda bolag har vi haft en intensiv serie av träffar där vi tillsammans arbetat med verktyg och metoder för att testa nya ideér, erbjudanden och affärsmodeller. Under drygt ett halvår omsattes teori till praktisk handling genom workshops, coaching individuellt och i grupp. Fokusområden: Kund & Erbjudande, Marknad & Sälj, Team & Kompetens 

Läs mer om Acceleratorn

Ladda ner och prova

Personer i grupp sedd uppifrån

Guide till ökad innovationsförmåga med tjänstelogik

Snabb utveckling, ibland dramatiska skeenden, hållbarhetskrav, hård konkurrens, förändrade konsumtionsmönster mm. Ja. det är mycket som driver på företag att ständigt förnya sina erbjudanden och sin verksamhet. För det behövs innovationsförmåga, förnyelseförmåga, byggt på ett systematiskt arbete vilket benämns innovationsledning. 

F4, FörnyelseFörmåga För Framtiden är en metodik som använts och ständigt utvecklats under mer än 20 år. Hundratals företag, både stora och små, har gjort metodiken till sin. I tillämpningen av F4 i TJIVA, Tjänsteinnovationsacceleratorn (tjiva.se ) har speciellt vikt lagts på att skapa innovationsförmåga med värde-/ tjänstelogik för tjänsteinnovation. Alla delarna i F4 hänger ihop och erbjuder ett flexibelt angreppssätt för att skapa ett praktiskt och systematiskt arbetssätt.

Det gäller att komma igång och lära genom att göra och successivt bygga upp ert eget innovationsledningssystem. 

F4 bygger på de internationella ISO-standarderna för innovationsledning (ISO56002 och ISO56000 mfl ), forskning och kontinuerlig praktisk tillämpning i en stor mängd organisationer.

I denna skrift vänder vi oss i första hand till små- och medelstora organisationer. 

Vi hoppas att denna skrift ska inspirera er till att börja skapa FörnyelseFörmåga För Framtiden. Gärna tillsammans med oss.

Läs mer om hur Företagsnätverket

Ladda ner och prova

personer minglar inomhus