Bild
glödlampa

Verktyg för tjänsteinnovation

Här kan du ta del av verktyg och metoder som vi har nyttjat i TJIVA. Vissa fungerar själva och vissa behöver du handledning i. 

 

TJänstefiering & Tjänsteinnovation

Det är inte er produkt (vara &/tjänst) som kunderna köper! De köper det värde de kan åstadkomma med hjälp av er produkt. Värdelogik/tjänstelogik är ett synsätt där man tar utgångspunkt från värdet kunden försöker skapa för sin kund. Där värde i användning är det centrala till skillnad från varulogik där transaktion av varor i sig är det centrala. För det behöver man zooma ut och se hela det värdeskapande systemet.

Utifrån och in helt enkelt!

Se videon med Mattias och få veta mer!

Verktyg för tjänsteinnovation

Tillsammans med några utvalda bolag har vi haft en intensiv serie av träffar där vi tillsammans arbetat med verktyg och metoder för att testa nya ideér, erbjudanden och affärsmodeller. Under drygt ett halvår omsattes teori till praktisk handling genom workshops, coaching individuellt och i grupp. Fokusområden: Kund & Erbjudande, Marknad & Sälj, Team & Kompetens 

Läs mer om Acceleratorn

Ladda ner och prova

Personer i grupp sedd uppifrån

Guide till ökad innovationsförmåga med tjänstelogik

Snabb utveckling, ibland dramatiska skeenden, hållbarhetskrav, hård konkurrens, förändrade konsumtionsmönster mm. Ja. det är mycket som driver på företag att ständigt förnya sina erbjudanden och sin verksamhet. För det behövs innovationsförmåga, förnyelseförmåga, byggt på ett systematiskt arbete vilket benämns innovationsledning. 

F4, FörnyelseFörmåga För Framtiden är en metodik som använts och ständigt utvecklats under mer än 20 år. Hundratals företag, både stora och små, har gjort metodiken till sin. I tillämpningen av F4 i TJIVA, Tjänsteinnovationsacceleratorn (tjiva.se ) har speciellt vikt lagts på att skapa innovationsförmåga med värde-/ tjänstelogik för tjänsteinnovation. Alla delarna i F4 hänger ihop och erbjuder ett flexibelt angreppssätt för att skapa ett praktiskt och systematiskt arbetssätt.

Det gäller att komma igång och lära genom att göra och successivt bygga upp ert eget innovationsledningssystem. 

F4 bygger på de internationella ISO-standarderna för innovationsledning (ISO56002 och ISO56000 mfl ), forskning och kontinuerlig praktisk tillämpning i en stor mängd organisationer.

I denna skrift vänder vi oss i första hand till små- och medelstora organisationer. 

Vi hoppas att denna skrift ska inspirera er till att börja skapa FörnyelseFörmåga För Framtiden. Gärna tillsammans med oss.

Läs mer om hur Företagsnätverket

Ladda ner och prova

personer minglar inomhus